• Home
 • Parashah
 • Ask the Rabbi
 • Festivals
 • Freemasonry
 • Articles
 • About
 • Books
 • Media
 •  

  מצוות מעשר

  כידוע, אחד מהיסודות של הימים הנוראים הוא צדקה, ואחד מהיסודות של צדקה הוא נתינת מﬠשר

  רב משה פיינשטין (באגרות משה, אבן הﬠזר 26:4) פסק שכפי שבן אדם נותן מעשר מכספו לצדקה, כך הוא חייב להקדיש עשירית מזמנו לגמילות חסדים

  אולי ניתן ליישם זאת ﬠל ידי התנדבות בארגון חסד. יש אינספור משימות המשוועות למתנדבים – עזרה לקשישים ולאנשים אשר הינם סיﬠודיים, ויש ארגונים שמאוד יﬠריכו סיוע לילדים המתקשים בקריאה. הרשימה הינה אינסופית

  יש גם התנדבויות הקשורות למצוות המתלוות לשבתות וחגים – כגון הכנסת אורחים לאלמנים ואלמנות ולאנשים שנמצאים לבד, אפיית חלות ועריכת קניות לאלה הזקוקים לעזרה, ואולי גם שיחת טלפון פשוטה לאנשים בודדים על מנח לדרוש בשלומם

  ראש השנה הוא הזמן הכי מתאים לבחור מצווה מסויימת של עזרה לזולת, להשתדל לקיימה

  נכון, כולנו ﬠסוקים מאוד וקשה למצוא זמו מיותר להתנדב, אבל פשוט חייבים. יש אנשים שﬠובדים ממש קשה למחייתם, ובקושי מרוויחים מספיק כסף לפרנס את משפחתם, אבל אין מי שעני עד כדי כך שהוא איננו מסוגל לתרום מזמנו

  לפני שנים רבות, לאחר תפילת “כל נדרי”, ביקשתי מהקהל בביח הכנסת לתרום עבור ארגון שעוזר לעניים

  כעבור כמה ימים התבקשתי על ידי אחד מאנשי הקהילה לבוא ולשוחח עימו בקשר לדרשה שלי. כשהגעתי לביתו, ראיתי שהוא גר בדירת פאר המרוהטת ומאובזרת בשפﬠ. היה ברור שהוא איש ﬠשיר. הוא היה מוטרד מכך שהרגיש שבדרשה רמזתי שרק עניים זקוקים לעזרה. “ומה עליי?” הוא שאל. “נכון, אני עשיר
  “?אבל ממש בודד. אין מצווה לעזור לעשירים

  אני מכיר אנשים שהלכו לעולמם כאשר הם מרגישים בלתי אהובים ובלתי רצויים, כיוון שבני משפחתם לא בילו איתם זמן. הדבר הכי חמור הוא כשקרובי המשפחה, אשר לא התייחסו לבן אדם בעודו בחיים, רק מחכים בקוצר רוח לירושה אחרי מותו

  זאת מצווה מיוחדת ומתאימה במיוחד לאלה שיצאו לפנסיה. לא רק שיש להס המון זמן פנוי, אלא גם לעיתים קרובות הם חווים שיעמום ורגשות של חוסר יעילות. בשבילם, ההתנדבות יכולה להביא זיק מחודש של שמחה לחייהם

  ואם אתה חי לפי עקרונותיו של הרב משה, ותורם ﬠשירית מזמנך לצרכי ציבור אולי גם כדאי שתקדיש עשירית מזמנך לבורא עולם ﬠל ידי
  ?הגברת לימודך ורוחניותך

  Comments are closed.